Gdzie są stosowane modele crowdingowe?

Coraz więcej modeli jest oparta o rozproszone zasoby tłumu i próbują pełnić rolę uniwersalnego pośrednika-platformy (AirBnB, Kikstarter,99desings.comUber itp). Biznesy są to określane jako „crowd business models” albo „the collaborative economy”. W nawiązaniu do tego zjawiska świetna prezentacja w której będzie o 3 rzeczach:
1. przykładach modeli crowdingowych z różnych dziedzin i dynamice ich rozwoju oraz, kto je wspiera
2. o wpływie na poszczególne branże tego typu graczy
3. o tym jak duże brandy mogą adoptować się do tego trendu by nie zostać zmiecione z powierzchni ziemi.

 

Z dalszych lektur polecamy:

  1. Poradnik na temat pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł
  2. Poradnik na temat Kickstartera
  3. Przykład Polaków, którym udało się uzyskać pieniądze poprzez Kickstartera